keto activesmega888 viagra malaysia EMDR – Meritxell Sánchez

EMDR

EMDR és un abordatge psicoterapèutic innovador, validat científicament, que accelera el tractament d’un ampli rang de patologies fòbiques i traumàtiques, en el trastorn per estrès posttraumàtic, entre d’altres. L’abordatge descobert i desenvolupat des de 1987 per la Dra. Francine Shapiro, consisteix a utilitzar estimulació bilateral en un protocol especial relacionat amb les situacions traumàtiques, que desencadena la desensibilització i el reprocessament de les mateixes, acompanyat de la desaparició de la simptomatologia.

L’EMDR és una psicoteràpia integrativa validada científicament.

L’EMDR està basat en la filosofia que els éssers humans són capaços, sota condicions apropiades, d’evolucionar de forma natural cap a una major salut i integració.

L’EMDR és utilitzat per resoldre material emocional pertorbador derivat d’esdeveniments pertorbadors o traumàtics i també com una manera de potenciar estats emocionals positius, per tal de facilitar el creixement natural i el procés de curació.

Pel pacient, l’objectiu del tractament amb EMDR és arribar als més profunds i complets efectes de tractament en el període més curt de temps, mentre es manté la seva estabilitat dins d’un sistema familiar i social equilibrat.

L’EMDR integra elements tant de les teories psicològiques (vincle, conducta, processament bioinformacional, cognitiva, humanística, sistemes familiars, psicodinàmica i somàtica), com de les psicoteràpies (basada en el cos, cognitiva-conductual, interpersonal, centrada en la persona i psicodinàmica), dins d’una sèrie de procediments estandaritzats i protocols clínics.

La investigació de com el cervell processa informació i genera la consciència / coneixement, també nutreix l’evolució de la teoria i els procediments d’EMDR.

L’EMDR accelera el tractament dels esdeveniments traumàtics, incidents crítics, addiccions, fòbies, autoestima i una àmplia gamma de trastorns mentals.

Actualment s’han portat a terme més estudis científics controlats sobre l’eficàcia de EMDR, aplicat al Trastorn per Estrès Postraumàtic (TEPT), que sobre tots els altres mètodes en el seu conjunt.

Les directrius actuals de tractament de la International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), han designat a l’EMDR com un Tractament Efectiu per tractar el Trastorn per Estrès postraumàtic, així com també ho ha fet el Departament de Salut del Regne Unit, el Consell Nacional israelià de Salut Mental i el Departament de Salut d’Irlanda.

Estudis controlats en víctimes de Vietnam, abusos, accidents, víctimes de catàstrofes, etc. indiquen que EMDR és l’abordatge psicoterapèutic d’elecció en TEPT (trastorn per estrès posttraumàtic). 

Actualment existeixen més estudis controlats sobre EMDR que en qualsevol altre mètode. “La rapidesa en la que es produeix el canvi durant EMDR contradiu la noció de temps com essencial en la curació terapèutica. En els seus protocols, Shapiro va integrar elements de diferents escoles de psicoteràpia, fent l’EMDR aplicable a una enorme varietat de patologies i accessible a terapeutes de diferents orientacions “(Van der Kolk). 

Les investigacions indiquen que la teràpia EMDR és altament efectiva i de resultats duraders.

L’EMDR està validat com un tractament per a persones amb estrès agut i trastorn per estrès posttraumàtic, trauma complex, trastorns de personalitat, abús sexual, trastorn de pànic, dol complicat, trastorns dissociatius, trastorns d’ansietat, addiccions, fòbies, problemes d’autoestima, problemes somàtics-trastorns somatoformes, incloent dolor crònic, dolor per un membre fantasma, èczema crònic, problemes gastrointestinals i imatge corporal negativa, drogodependències, addicció sexual, ludopatia, problemes familiars, de parella i sexuals, víctimes de catàstrofes naturals o produïdes per l’home , terrorisme…També és utilitzat per obtenir millors resultats en esportistes, executius i artistes.

El tipus de problema, les circumstàncies vitals, i la quantitat del temps passat amb el trauma previ, determinaran quantes sessions EMDR són necessàries. Un tractament típic dura 10 sessions, a raó d’una per setmana. L’EMDR pot utilitzar-se dins d’una teràpia “verbal” estàndard, com dins d’una teràpia complementària amb un terapeuta per separat, o com un tractament en si mateix. Casos més complexos poden necessitar un nombre més elevat de sessions, però sempre infinitament menor que en qualsevol altre abordatge. També s’utilitza per poder dur a terme una teràpia més profunda.

Font: EMDR Espanya

Per a més informació sobre EMDR a Espanya, Europa i a nivell internacional: 

webs de EMDR España https://www.emdr-es.org/

EMDR Europe https://emdr-europe.org/

EMDR International Assotiation (EMDRIA) https://www.emdria.org/